ዓመት፡ 2005 - 2014

ስፖርት ፌስቲቫል ስካንዲናቪያን ካብ 2005 ንዓሰርተ ሓደ ዓመት፡ ብምዕሩግ ስፖርታዊ መንፈስ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ብቐንዱ ንመንአሰይ መንነቱን ባህሉን ዝላለየሉ መድረኽ፡ ክጽምበልን ክብዓልን ጸኒሑን ኣሎን....ንዝያዳ ንባብ

Eritrean sportfestival ScandinavianEritrean sportfestival Scandianavian is freestanding association working for strength and developing eritrean youth mainly in Scandinavian. Eritrean sport festival has been organized, managed and hosted in Gothenburg, Sweden for ten years  between 2005 and 2014. The eleventh year of Eritrean sport festival has been hosted in Märsta, Stockholm....read more

read moreFeedback:

Contact Eritrean sport Festival Association using email adress erit_sport_festival@outlook.com